Liefde leven – Leven vieren

Laten we de kwetsbaarheid van de Liefde en het Leven omarmen.


Liefde stroomt vanuit een onuitputtelijke bron. Het laat zich niet door grenzen tegen houden.

Hoewel we het zelf vaak (willen) begrenzen als we de intensiteit ervan voelen.
Angsten komen op, we willen het beheersbaar, onder controle houden, we versperren de vrije doorstroming ervan. Naar onszelf en de ander…
We verbreken vaak liever de verbinding dan er ten volle in te duiken.
We gaan de intense gevoelens uit de weg en gaan op de rem staan.
Zo wordt de intensiteit wat afgevlakt en maken we het ergens meer behapbaar. Proberen het in een ‘controleerbare’ vorm te gieten.

Toch zijn we allemaal op zoek naar die verbondenheid.
We brengen deze echter zelf in gedrang als we deze versperringen opbouwen.
De stroom wordt gekanaliseerd, komt onder druk te staan en begint andere wegen uit te schuren.

Het vraagt een overgave aan de volle stromen van de Liefde om verbondenheid te kunnen ervaren. De kwetsbaarheid ervan omarmen. Los laten dat het te controleren valt.
Zo kunnen we volop liefde laten stromen. Liefde leven, de energiestroom laten vloeien. De overvolheid ervan laten overvloeien in de wereld. Het intense geluk van verbondenheid ervaren. Het gevoel hebben dat we Leven en dit willen vieren. Het voelen tintelen in ons lichaam, een stralende lach en fonkelende oogjes…
Huppelend, dansend en zingend door een open veld, omringd door alle kleuren van de regenboog…

Laten we Liefde leven en het Leven vieren