Privacy Beleid Equithentic

 

Equithentic hecht veel belang aan uw privacy. Wij beheren uw gegevens daarom zorgvuldig en geven deze nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de dienstverlening van

Equithentic.


Equithentic verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.
Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid.
Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

 

 

Wat dit privacy beleid concreet inhoudt, vindt u hieronder terug:

  • Hoe verzamelt en verwerkt Equithentic persoonlijke gegevens?

 

Wij verzamelen enkel gegevens die van belang zijn voor de activiteit, klantenbeheer en/of voor het maken van facturen. Het gaat hierbij om persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt door in te schrijven op onze nieuwsbrief, ons e-zine, gratis weggevers of door deel te nemen aan een activiteit binnen ons aanbod. Wij houden ook bij hoe u ons die gegevens hebt gegeven en waar u toestemming hebt gegeven om zaken van ons te ontvangen zoals de nieuwsbrief, weggever, e-zine, etc.

 

  • Voor verder informatie omtrent verwerking van uw gegevens voor de nieuwsbrieven, zie ook Nieuwsbrieven Mailinglijsten – Mailchimp.

  • Bij het inschrijven voor een activiteit wordt u gevraagd aan te geven of u voortaan de nieuwsbrieven en e-zines wenst te ontvangen.

  • Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhoudkundige verwerking. Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer u onze papieren formulieren invult als wanneer u dat elektronisch doet.

Bent u leverancier, dan worden uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten, alsook bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten.

 

 

  • Welke persoonlijke gegevens bewaren we en hoe gaan we ermee om?

 

We bewaren enkel persoonlijke gegevens die u met ons meedeelt door in te schrijven op nieuwsbrief of deel te nemen aan een activiteit, zoals uw naam en adres, e-mailadres en alle andere gegevens in dat verband.
Financiële gegevens worden enkel bewaard en gebruikt voor boekhoudkundige verwerking.

 

Uw gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door u gevraagde dienst, opstellen van facturen en de diensten waarvoor u toestemming hebt gegeven. Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.

We geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

 

Als u onze website bezoekt, wordt daarbij gebruik gemaakt van cookies waarover u meer informatie kan vinden in onze cookiepolicy.

 

  • Hoe lang bewaren we de persoonlijke gegevens?

 

Uw gegevens worden bewaard tot u zich afmeldt of ons verzoekt om die gegevens te verwijderen. Zolang u dit niet doet houden we u op de hoogte van onze activiteiten.

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw

(persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

 

 

  • Bewaart Equithentic mijn persoonlijke gegevens op een veilige manier?

 

Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingsmaatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig. We werken enkel met partners die ook op een correct manier de GDPR wet respecteren.

 

 

  • Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens?

 

Wilt u iets wijzigen in uw contactgegevens, kunt u dat zelf doen via iedere nieuwsbrief. Daar vindt u een knop naar de selfservice link, u kan daar uitschrijven, veranderingen doorgeven of aanmelden

 

U kan op elk moment de persoonlijke gegevens die Equithentic over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen.

Voor vragen hieromtrent kunt u steeds contact opnemen, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid. Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren. Dit vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

 

Indien u het niet eens bent met de manier waarop Equithentic uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermings-autoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

 

Wijzigingen

 

Equithentic behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen.
Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

 

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan. 
‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

 

Nieuwsbrieven mailinglijsten – MailChimp

 

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

 

Automatisch verzamelde gegevens

 

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 


Contactgegevens

Equithentic
Lore Geldof

Hondsmertjesstraat 63

8870 Izegem

België

T 0472 80 46 65

E info.equithentic@gmail.com
Ondernemingsnummer: BE 0699.965.361

Contactpersoon voor privacyzaken

Lore Geldof